Prelucrare date cu caracter personal

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Despre noi

Operatorul datelor cu caracter personal este CONTACT DIRECT SRL, adresa de corespondență fiind email dpo@eusuntv.ro

Asa cum sunt explicate in Regulamentul (UE) 2016/679 datele cu caracter personal inseamna orice informatii privind o persoana fizica.

Cateva exemple de date cu caracter personal:

• Numele;
• Adresa;
• emailul;
• IP-ul;
• un cookie ID;
• imaginea (poza sau filmare).

In cadrul site-ului eusuntv.ro colectam următoarele date personale:

1. Date anonime de trafic si audienta
2. Interactiunea cu emailurile primite de tine in casuta de email (vizualizarea, click-ul in cadrul newsletterelor)
3. Interactiunea cu diversele linkuri, imagini, bannere, casute, videoclipuri de pe site-ul eusuntv.ro

4.Informatiile furnizate de tine, direct, in cazul abonarilor, in cazul inscrierilor pentru lansari de carte, cumpararea unui anumit produs/serviciu.

eusuntv.ro colecteaza informatie de la tine in trei modalitati – direct si prin intermediul cookieurilor.

Începand cu data de 25 mai 2018, puteți contacta responsabilul cu protectia datelor cu caracter personal la adresa de e-mail: dpo@eusuntv.ro Aveti dreptul de a cere accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal, de a le rectifica, sterge sau limita prelucrarea, precum si dreptul ca acestea să nu fie prelucrate sau transferate.

Conform GDPR aveți următoarele drepturi:

• Dreptul la informare- puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor dvs. personale;
• Dreptul la rectificare- puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa;
• Dreptul la ștergerea datelor – puteți obține ștergerea datelor, in cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;
• Dreptul la restricționarea prelucrării- puteți solicita restricționarea prelucrării in cazul in care contestați exactitatea datelor, precum si în alte cazuri prevăzute de lege;
• Dreptul de opoziție- vă puteți opune în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim;
• Dreptul la portabilitatea datelor- puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator;
• Dreptul de a depune plângere- puteți depune plângere fată de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
• Dreptul de retragere a consimțământului– in cazurile in care prelucrarea se intemeiază pe consimțământul dvs., acesta poate fi retras oricând. Retragerea consimțămânțului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând in continuare valabilă;
• Dreptul de a nu fi supus unor decizii automate sau profilare suplimentare aferente deciziilor automate: puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare sau vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la acest tip de prelucrare.

Vă puteți exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte ușor, prin simpla transmitere a unei solicitări la adresa de e-mail: dpo@eusuntv.ro